Στοιχεία επικοινωνίας

        Παρακάτω βρίσκονται τα e-mail των διδασκόντων. Για την αποφυγή μηνυμάτων spam, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή τους σε μορφή κειμένου. Αντ' αυτού, πατώντας πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση ανοίγει αυτόματα παράθυρο σύνθεσης νέου μηνύματος στο πρόγραμμα e-mail που διαθέτετε στον υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση e-mail χειροκίνητα.

Γκότοβος   Θανάσης
agotovos@cc.uoi.gr
Δαλκαβούκης   Βασίλειος
vdalkavo@he.duth.gr
Θεοδώρου   Βασιλική
vtheodor@eled.duth.gr
Καλλινικάκη  Θεανώ
thkallin@socadm.duth.gr
Κόκκινος   Κωνσταντίνος
kkokkino@eled.duth.gr
Λούκος   Χρήστος
loukos@uoc.gr
Μακρής   Νικόλαος
nmakris@eled.duth.gr
Μαντούβαλος   Ίκαρος
imantouv@psed.duth.gr
Μάρκος   Άγγελος
amarkos@eled.duth.gr
Μαυρομμάτης   Γεώργιος
gmavromm@psed.duth.gr
Σακκά   Δέσποινα
dsakka@eled.duth.gr
Φαχιρίδης   Γιώργος
gfachiri@eled.duth.gr
Φούρναρη   Βασιλική
kfournari@hotmail.com
Ψάλτη   Αναστασία
psalti@bc.teithe.gr