Διοίκηση

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ: «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση», τα Όργανα Λειτουργίας του Προγράμματος, είναι τα παρακάτω:

  1. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε
  2. Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
  3. Η Διευθύντρια και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
  4. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Διευθύντρια ΠΜΣ
Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά
Υποδιευθύντρια ΠΜΣ
Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου
Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.) ΠΜΣ
Πρόεδρος Δέσποινα Σακκά Καθηγήτρια Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Αντιπρόεδρος Βασιλική Θεοδώρου Καθηγήτρια Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μέλος Αγγελική Ευθυμίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μέλος Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά
Γραμματεία ΠΜΣ
Κυριακή Ζυγερίδου