Διδάσκοντες

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι διδάσκοντες των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. .

Ά Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Πολιτισμική ετερότητα, εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα: κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Καλλινικάκη  Θεανώ Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ
Σακκά   Δέσποινα Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μαυρομμάτης   Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Δαλκαβούκης   Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας- Εθνολογίας, ΔΠΘ
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση: διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Λούκος   Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κρήτης
Θεοδώρου   Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μαντούβαλος   Ίκαρος Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Μαυρομμάτης   Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Μεθοδολογία   Έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Σακκά   Δέσποινα Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Κόκκινος   Κωνσταντίνος Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μακρής   Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μάρκος   Άγγελος Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Φαχιρίδης   Γιώργος Μέλος ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Φούρναρη   Βασιλική Εκπαιδευτικός ΔΕ, Διδάκτωρ ΔΠΘ

Ά Εξάμηνο - Επιλογής

Η διαχείριση της ετερότητας σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Γκότοβος   Θανάσης Καθηγητής Φ.Π.Ψ., Παν/μιο Ιωαννίνων
Σακκά   Δέσποινα Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Μαυρομμάτης   Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Ψάλτη   Αναστασία Καθηγήτρια, Α ΤΕΙ, Θεσσαλονίκης